Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


IDENTIFYING EGOISM, INDIVIDUALISM, SELFISHNESS AND FREEDOM OF CHOICE WITH THEIR CHARACTERS BY HINTING TO BIBLICAL AND MYTHOLOGICAL CHARACTERS IN THE CONTEXT OF TWO PLAYS: HENRIK IBSEN’S PEER GYNT AND OSCAR WILDE’S SALOMÉ

İlk neslin bir örneği olarak, bu makalede Henrik Ibsen’in 1867 yılında yayınlanan Peer Gynt eserine odaklanılacaktır. İkinci neslin bir örneklemesi adına, Oscar Wilde’ın ilk kez 1891 yılında yayımlanan Salomé eseri üzerinde durulacaktır. Bu çalışmanın temel amacı iki oyun arasında benzerlikleri ortaya koymak, sembolizmin ve bazen de gerilemenin belirli unsurlarını nasıl hayata geçirdiklerini göstermek ve oyunlardaki temel sembollerin analizini gerçekleştirmektir. Peer Gynt ve Salomé birbirlerine pek benzer oyunlar olmasa da yazarları aynı şekilde, eski bir öykünün küllerinden yeni bir öykü yaratma tekniğini kullanmışlardır. Çalışma, Ibsen ve Wilde’ın tarzlarının karşılaştırılmasıyla başlayacak ve neden modern oyunlarını eski öyküler üzerine kurdukları sorusu yöneltilecektir. Bu oyunların incelenmesinden önce oyunların, yazarlarının saf hayal gücünden doğmadığı, yazarların kadim öykülerden etkilendiği ifade edilecektir. Dolayısıyla her oyuna ilişkin bilgi verilecektir. Çalışmanın ikincil amacı, Peer Gynt’in özellikleri ve içeriğini ortaya koymaktır. Yapı ve içerik bu oyunda oldukça önemlidir çünkü oyun şiirsel bir dille yazılmıştır ve bu yüzden de yazarın diğer geleneksel oyunlarından oldukça farklıdır. Oyun yirmili yaşlarında genç bir adamı anlatır. Karakter, hayal kurmakta ve kurduğu bu hayallerin başkalarına anlatmaktadır. Yalancı olmakla suçlanır çünkü anlattığı hayaller gerçek değildir. Aslında deneyimlemek istediği maceralar uydurur. Oyun beş perdeden oluşmaktadır ve iyi bir oyun olarak kurgulanmamıştır. Son olarak Salomé’daki sembolizm incelenecektir. Salomé şiirsel bir dram değildir, Peer Gynt’tan farklı bir tarzı vardır. Ancak sunulan temel fikir aynıdır. Öykü Tetrarch tarafından öldürülen peygamber John’a ilişkin İncil’den esinlenilmiş bir öykü üzerine kurgulanmıştır.Keywords
Edebiyatta Sembolist Akım, Bütünüyle Sembolik Karakterler, Basmakalıp İmgeler, Deneyimin Bütünlüğü

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri