Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLEN MATEMATİK DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

COVID-19 salgını sebebiyle dünya büyük bir krizle karşı karşıya kalmış bazı temel hizmetler dışında hayat durma noktasına gelmiştir. Bu hizmetlerin başında da örgün eğitim gelmektedir. Bu araştırmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile yürütülen matematik derslerine karşı tutumlarının incelenmesi ve bu görüşlerin değişkenlere göre istatistik olarak anlamlı olup olmadığının tespit edilmesidir. Kocaeli Üniversitesi bağlı meslek yüksekokullarında öğrenim gören 363 öğrenci ile yürütülen bir betimsel tarama modeli çalışmasıdır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Ağır ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik ölçek maddelerine verdikleri cevapların cinsiyet, mezun olunan lise türü, bölüm, internet olma durumu, internet kullanma süresi, derse bağlanma türü ve uzaktan eğitim ile ilgili sahip olunan bilgi değişkenlerine göre farklılaşma olup olmadığını araştırmak üzere t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin matematik derslerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesine yönelik olumsuz bir tutuma sahip oldukları ve bu tutum düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür.Keywords
Uzaktan Eğitim, Matematik, Meslek yüksekokulu

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri