Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA’NIN GÖZÜNDEN 1929 YILINDA ŞEBİNKARAHİSAR

1933 yılına kadar vilayet statüsünde bulunan Şebinkarahisar, 1929 senesinde Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya’yı ağırlamıştır. Şükrü Kaya’nın bu seyahati harf inkılabının gerçekleşmesinden bir sene sonra düzenlenmiş ve inkılabın Anadolu’daki etkileri yerinde gözlemlenmeye çalışılmıştır. Öte yandan bu ziyaret vilayetin zor günler geçirdiği depremlerle sarsıldığı sürece rastlamıştır. Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya bu felaketler yaşandığı sırada kentin ve havalinin durumunu yerinde tespit etmek amacıyla Şebinkarahisar’a da uğramıştır. Şükrü Kaya, Şebinkarahisar’da bulunduğu sürede kentin ihtiyaçlarını tespit edip bunları raporlar haline getirerek Ankara’ya göndermiştir. Bu çalışmada Şükrü Kaya’nın 1929 senesinde kenti ziyareti sırasında kaleme aldığı raporlar incelenmiştir. Söz konusu raporlara bütüncül bir gözle bakıldığında Şükrü Kaya’nın objektif bir şekilde şehrin gerçeklerini dile getirdiği ve gördüğü eksiklikleri en yetkili kişiye yani Başbakan’a sunduğu görülmüştür. Raporda şehrin en önemli meseleleri sıralanırken kentin maarif konusundaki durumu, nafıa vaziyeti, sıhhi ve adli durum ve bu sahalarda görülen eksiklikler cesurca ortaya koyulmuş, CHP örgütünden ve dönemin valisinden şikâyet edildiği dahi raporda kendine yer bulmuştur. Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya tarafından yazılan raporlar Şebinkarahisar’ın o günkü vaziyetine ışık tutan önemli bir tarihi vesikadır. Ayrıca Dâhiliye Vekili gibi önemli bir figürün canlı müşahedelerine dayanması da raporları değerli kılan bir başka unsurdur.Keywords
Şebinkarahisar, Şükrü Kaya, Rapor, Cumhuriyet Halk Partisi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri