Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OTEL İŞLETMESİ ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE ETKİSİ

Çatışma kavramı, geçmişten günümüze süregelen ve geleceğimizde de kaçınılmaz olan, gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında sık sık karşılaşılan bir durumdur. Örgütler kendilerini sürdürülebilir bir duruma getirebilmek için örgüt içerisinde yaşanan çatışmaları ya minimum dereceye indirgeyip kontrol altına almaya çalışır ya da bu çatışmaları kızıştırıp maksimum dereceye çıkarıp verimlilik yakalamaya çalışır. Her iki durumda da amaç örgütün yaşamını bir üst seviyeye çıkarmaktır. Her iki durumunda doğru veya yanlış olup olmadığı, işletmelerin içinde bulunduğu piyasa ve rekabet koşulları başta olmak üzere birçok durumun temel alınarak değerlendirilmesi ile belirlenmektedir. Örgütler açısından önemli olan temel husus yaşanan çatışmalara doğru ve etkili çatışma stratejisi ile yaklaşılıp yaklaşılmadığıdır. Bu çalışmanın amacı otel işletmesi çalışanlarının demografik özelliklerinin kullanılan çatışma yönetim stratejisine etkisinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Ankara ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde görev yapan 480 çalışandan anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan otel çalışanlarının en fazla kullandığı çatışma yönetimi stratejisinin yapıcı strateji, en az kullandıkları stratejinin ise zorlayıcı strateji olduğu bulgulanmıştır. Çalışanların yapıcı stratejiyi kullanma düzeylerinin cinsiyetlerine göre ve uzlaşmacı stratejiyi kullanma düzeylerinin eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışanların zorlayıcı stratejiyi kullanma düzeyleri ise çalışanların iş yerinde çalışma süreleri ile çalıştıkları departmandaki çalışan sayısına göre farklılık göstermektedir.Keywords
Çatışma, Çatışma Yönetimi, Çatışma Stratejileri, Otel Çalışanları

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri