Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE KAMU HASTANELERİNDE, SİVİL SAVUNMA ve SEFERBERLİK HİZMETLERİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ

7126 sayılı Sivil Savunma ve Seferberlik Kanunu, ilk defa yürürlüğe girdiği 1958 yılından itibaren, resmi veya özel bütün kurum ve kuruluşların Sivil Savunma esaslarına uygun şekilde yapılanmasını ve hazırlıklara katılmasını sağlamıştır. Bu kanuna bağlı gelişen diğer mevzuat sayesinde ayrıntıları tanımlanmış, sivil savunmayla ilgili görevlilerin yetki ve sınırları belirlenmiştir. Belirli bir büyüklüğe sahip olan bütün müesseseler gibi, kamu hastaneleri de sivil savunmayla ilgili özel bir yapılanma ve hazırlık içinde olmak zorundadır. Resmi kurum ve kuruluşlarda sivil savunma ve seferberlik hizmetleri Sivil Savunma Uzmanlarınca, kadrolu uzmanların bulunmadığı hallerde ise, gerekli şartları taşıyan ve kurum amirince resmen görevlendirilmiş olan Sivil Savunma Amirlerince yürütülmektedir. Güncel duruma bakıldığında, her kurumda farklı dizayn edilen organizasyon şemalarının olduğu görülmektedir. Sivil Savunma ve Seferberlik çalışanlarının, birbiriyle örtüşmeyen amirliklere bağlanması savaş, seferberlik, afet ve acil durum hallerinde yapılacak görevleriN icrasını olumsuz etkileyecektir. Bu makalede kamu hastaneleri uygulamasında sivil savunma ve seferberlikle ile ilişkili görev ve hizmetlerin nasıl yürütüldüğü, potansiyel sorun noktaları ve öneriler üzerinde durulacaktır.Keywords
Kriz Yönetimi, Güvenlik Hukuku, Sivil Savunma ve Seferberlik, Afet Yönetimi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri