Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TERSİNE LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN, ÜLKE EKONOMİSİNE VE İŞLETMELERE YARARLARI

İnsanoğlu yüzyıllardır ihtiyacı olduğu durumlarda kaynakları elde etmiş kullanmış ve tüketmiştir. Bu durum tüm nesillerde döngü olarak yaşandığında doğal kaynakların tükenmesine neden olmuş ve çevre zarar görmüştür. Günümüzde kullanılan bütün ürünlerin doğal kaynaklardan elde edilmesi ve kaynakların tükeneceğinin fark edilmesi ile sürdürülebilir gelişim konusunda hem ulusal hem de uluslararası mevzuatlarla yasal yaptırımlar konusunda adımlar atılmıştır. Çalışmamızın amacı, tersine lojistik sayesinde kaynak israfının önleneceği, ülke ekonomisinin güçleneceği ve çevre bilinci ile gelecek nesillere yaşanacak bir dünya bırakılacağı konularına önem verilmesi ve farkındalığın artırılması için öneri sunulmasıdır. Bu çalışmada tersine lojistik faaliyetleri ile geri dönüşümde ülke ve dünya verileri kullanılmış ve ortaya çıkan kazancın sağlayacağı yarar incelenmiştir. Gerek işletmeler gerekse bireyler sürdürülebilir kalkınma ile daha az doğal kaynak, hammadde ve enerji ile daha fazla üretim yapmaya odaklanmışlar ve geri dönüşüm kavramına önem vermişlerdir. Sonuç olarak geri dönüşümle doğal kaynaklar daha az kullanılacak ve maliyetler azaltılacaktır böylece ulusal ve uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü elde edilecektir.Keywords
Tersine Lojistik, Geri Dönüşüm, Doğal Kaynaklar

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri