Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL YÖNETİCİLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları, öğretmenlerin örgütsel güven ve örgütsel sessizlik düzeylerini hangi yönde ve düzeyde etkilediğini belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Bu araştırmanın evrenini, 2017-2018 öğretim yılında Batman il merkezindeki 86 ilkokul (1580 sınıf öğretmeni) ve 65 ortaokulda (1974 branş öğretmeni) görev yapan toplam 3554 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing and Peterson (2008) tarafından geliştirilen ve Tabak, Sığrı, Arlı ve Coşar (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Otantik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Yılmaz (2006) tarafından geliştirilen “Örgütsel Güven Ölçeği” ve Erenler (2010) tarafından geliştirilen "Örgütsel Sessizlik Ölçeği" kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler, korelasyon analizleri SPSS 21, araştırma modelinin test edilmesi amacıyla da AMOS 22 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılan path analizi sonucunda ise, öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları öğretmenlerin örgütsel güvenlerini arttırırken örgütsel sessizlik düzeylerini ise azaltmaktadır. Bununla birlikte yapılan araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arttıkça örgütsel sessizlik düzeylerine ilişkin algılarının düştüğü tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel güveni okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışlarına göre örgütsel sessizlik üzerinde daha güçlü bir yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Otantik liderlik, örgütsel güven, örgütsel sessizlik, ilkokul, ortaokul ve öğretmen

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri