Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE BİLGİ TOPLUMU

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde (BİT) yaşanan gelişmeler bir yandan bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştırarak, değiştirip dönüştürürken, diğer yandan toplumsal yapıda da köklü değişimler meydana getirmiştir. Bilgisayar, internet ve akıllı mobil uygulamalar günlük hayatlarının bir parçası haline gelen bireyler ve ilişki biçimleri değişirken, bunların oluşturduğu toplumsal yapı da değişmektedir. Böylece sosyal, siyasal, ekonomik, finansal, yönetsel ve kültürel alanlarda hızla değişip dönüşen bir süreç ortaya çıkmıştır. BİT’lerde yaşanan bu değişim ve dönüşüm beraberinde yeni kavramlar da getirmiştir. Bu kavramlardan biri de bilgi toplumu kavramıdır. Bilginin gittikçe daha çok önem kazandığı, rekabetin küresel hale geldiği bir toplumsal yapıyı ifade eden bilgi toplumunda, artık herkesin kendi sosyal, ekonomik, politik ve kültürel gelişimi için sürekli olarak bilgiye erişmesi ve bilgiyi etkin bir şekilde kullanması bir zaruret haline gelmiştir. Bilgiyi etkin bir şekilde kullanan toplumlar da hem refah seviyelerini arttırmakta hem de bu yeni toplumsal yapıyı istedikleri şekilde yönlendirmekteler.Keywords
Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT), Bilgi Toplumu, Enformasyon Toplumu, Bilgi Çağı, Enformasyon Çağı.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri