Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


التعليل عند البرقلعي في حاشيته على الكافية
يدور البحث حول التعليل في "حاشية البرقلعي على شرح الهندي على الكافية لابن حاجب" الذي عاش في النصف الأول من القرن العاشر الهجري، وقد سُعيَ من خلال هذا البحث عرضُ ما تيسر من العلل النحوية عند الإمام البرقلعي. -رحمه الله- يتحدث عن العِلَل ويركّز عليها، وتاريخ ظهور العلة وموقف العلماء منها ويذكر نماذج من العلل النحوية في حاشيته. ومن الممكن أن نقول ما من فقرة من حاشيته إلا وفيها علةٌ سواء كانت نحوية أم غير نحوية. ربما يوجد أحيانا في سطر أو جملة أكثر من علة واحدة. وإن البرقلعي لم يكتفي بإتيان التعليلات بل يتحدث عن العلل النحوية التي ليست أقل مما في كثير من الكتب النحوية ولكن يرى أن غرضه من ذكرها ليس التوغل فيها والإطالة بل الإشارة إلى بعض منها وبيان قواعدها، وينتهي البحث بالخاتمة التي يذكر فيها أهم النتائج التي حصلنا عليها أثناء البحث. Bu çalışma، hicrî onuncu asrın ilk yarısında yaşayan İmam el-Berkal‘î’nin، el-Hindî’nin İbn Hacib’in Kafiyesine yaptığı şerhin haşiyesindeki illetlendirme olgusunu nahiv açısından ele almaktadır. el-Berkal‘î، ‘illetlendirme’ olgusunu، bu olgunun ortaya çıkışını ve âlimlerin bu konudaki görüşlerini detaylı bir şekilde ele almıştır. Berkal‘î، gramer konularında illetlendirme yöntemine başvurur. Müellif eserinin hemen hemen her paragrafında gerek gramer gerekse de gramer dışındaki diğer konularda illetlendirme yöntemine başvurmuş، aynı paragrafta birden çok illet kullanmıştır. Berkal‘î sebeplendirme olgusuna yer vermekle yetinmemiş، nahiv kitaplarının birçoğundan daha ziyade nahiv illetlerinden bahsetmiştir. Bununla birlikte onun، nahiv illetleriyle ilgili detaya inmeyi ve konuyu uzatmayı hedeflemediği، yalnızca bazı nahiv illetlerine işaret ederek bunlarla ilgili kuralları açıkladığı görülmektedir. Bu araştırma، el-Berkal‘î’nin illetlendirmeye، illetlendirmenin sebeplerine ve ortaya çıkışına bakışını irdelemeyi amaçlamaktadır.

Keywords
el-Berkal‘î، İlletlendirme، Hâşiyetü’l-Berkal‘î، Nahiv، İbnü’l-Hâcib، el-Kâfiye، Şerhü’l-Hindî.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri