Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KELİME TEKRAR TEKNİĞİNİN OKUMA GÜÇLÜKLERİNİ GİDERMEDEKİ ÖNEMİ

Okuma becerisi anlam kurma sürecidir. Anlama, bireyin okuma öncesi bilgisi ile okuma sırasında metinde verilen bilgi bağlantısını kurmasıdır. Bireyin anlamadan yaptığı okumalar seslendirmeden ibarettir. Bu yüzden okuma eylemi anlamayla sonuçlanmalıdır. Özellikle ilkokulda okuma ve okuduğunu anlamada sorunlar yaşayan çok sayıda öğrencinin olduğu tahmin edilmektedir. Öğrencilerin okumada yaşadıkları bu sorunlar okuma güçlüğü kavramı altında ele alınmaktadır. Okuma güçlüğü öğrencilerin okuma esnasında fiziksel veya zekâ yönünden sorunu olmamasına rağmen okumayı öğrenmede geride olma durumudur. Öğrencinin okuma güçlüğü yaşaması onun tüm derslerdeki akademik başarısını olumsuz etkilemektedir. Okuduğunu anlama becerisini bireye kazandırmak adına okuduğunu anlama yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir. Bu yöntem ve tekniklerden biri de kelime tekrar tekniğidir. Kelime tekrar tekniği literatür de “Word Drill Technique” olarak yer almaktadır. Kelime tekrar tekniği yeni sözcükler edinmede etkilidir. Yapılan araştırmalar kelime tekrar tekniğinin sesli okumada yapılan hataları gidermede etkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırma literatür taramasına yönelik derleme türü bir çalışmadır. Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar, alana sağlayacağı katkı açısından önemlidir.Keywords
Okuma, Sesli Okuma, Okuma Güçlüğü, Kelime Tekrar Tekniği.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri