Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜKETİCİLERİN GÖZÜNDEN İTİBAR: ARÇELİK VE VESTEL TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Özet Günümüz piyasa ortamının hızlı değişen dinamik yapısı ve aynı işlevi ortaya koyan yüzlerce aynı ürün ve hizmetin olması markalar için daha zorlu bir mücadele alanı yaratmıştır. Bu zorlu süreçte de markalara can simidi olabilecek en önemli unsurlardan biri markaların çevresinde kendisi ile ilgili oluşturduğu izlenim sonucu meydana gelen itibar hâlesidir. Konunun öneminden hareketle de bu çalışma Fortune 2018 Türkiye Listesi’nin ilk 50 sıralamasında yer alan Beyaz Eşya ve küçük ev aletleri markalarının Niğde’deki tüketicilerinin gözünde itibarlarını ölçmeyi amaçlamıştır. Bu Liste’nin ilk 50 sıralamasında Arçelik ve Vestel bulunduğu için araştırmada kullanılan anket Arçelik ve Vestel tüketicileriyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24 Programı kullanılarak değerlendirilmiş ve verilere tanımlayıcı analiz yüzde yapılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde itibar algısının farklı marka tüketicileri nezdinde değişik tanımlandığı görülmüştür. Örneğin Arçelik tüketicileri için markanın itibarını tanımlayan unsurlar finansal bakımdan güçlülük, güvenilir olma, eğitim, sağlık, kültür vb. gibi konularda faaliyetleri olması, tanınmış bir marka olması şeklinde sıralanmıştır. Vestel tüketicileri ise bu unsurları markanın vergilerini ödemesi, çalışanlarının hakkını koruması, ürün/hizmetlerinin fiyatının uygun olması ve yenilikçi bir marka olması şeklinde ifade etmişlerdir. Finansal güçlülük bağlamında da hem Arçelik hem de Vestel’in tüketicileri nezdinde büyük ve köklü bir marka algısına sahip olduğu saptanmıştır. Ancak toplumdaki temel sorunların çözümüne katkıda bulunmak için çaba gösterir sorusuna her iki markanın tüketicilerinin arzu edilen pozitif görüşü bildirmediği görülmüştür.Keywords
İtibar,Tüketici, Marka

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri