Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AVÂRIZ-I EHLİYYE’DEN SEMÂVÎ ÂRIZALARIN BOŞAMA İRADESİNE ETKİSİ

Tarih boyunca hukuk sistemlerinde tartışılan en önemli konulardan biri boşanma olmuştur. Dini hukuk çevrelerinde boşanmanın meşruiyeti ve geçerliliği, -bu konuyla ilgili naslar değişik yorumlara elverişli olduğu için- dün olduğu gibi bugün de tartışılan hususlardır. Bununla birlikte İslam hukukunda boşama yetkisinin erkeğin iradesine bağlı olduğu bilinmektedir. Ancak erkeğin de bir beşer olduğu göz önüne alınırsa tasarruf ehliyeti olduğu gibi, ehliyetinin olmadığı bazı haller de söz konusudur. Bu hallere İslâm hukukunda “ehliyet ârızaları” denmektedir. Ehliyet ârızaları, mükellefin tasarruflarını ya tamamen ya da kısmî olarak etkilemekte ve şahsın iradesiyle veya iradesi dışında meydana gelmiş olmasına göre “semâvî ve müktesep” ârızalar diye ikiye ayrılmaktadırlar. Semâvî ârızalar, akıl hastalığı, baygınlık, bunama, hastalık, uyku hali, unutma ve küçüklük halleridir ki mükellefin bu durumlara düşme noktasında bir irade ve ihtiyarı söz konusu değildir. Müktesep ârızalar ise irâdidir. Bunlar: cehalet, sefer hali, hata, hezl yani ciddiyetsizlik ve sarhoşluk gibi hallerdir. Bizim bu çalışmada ele aldığımız “semâvî ârızalar”, vücûb ehliyetini ortadan kaldırmasa da eda ehliyeti ile ilgili bir takım özel durumlar ortaya çıkarmaktadırlar.Keywords
Ehliyet, Talak, Semâvî Ârızalar

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri