Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


RİSK SERMAYESİNİN TEORİK TEMELLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Risk Sermayesi ya da İslam Ekonomisinde mudarebe, faizli yönteme alternatif bir finansman yöntemi olarak gelişti. Yöntemin tarihsel arka planında oldukça geniş bir çalışma alanı bulan araştırmacılar katında modelin İslami kaynaklı olduğunda uzlaşılmıştır. Ticaretiyle, sanatıyla, kurum ve kurallarıyla yaşanmış olan bir medeniyetin ürettiği bu yöntem, Batı’ya 10. Yüzyıldan itibaren yansımıştır. Çalışmadan anlaşılacağı gibi İslam Fıkhının çatısında olmuş ve olması muhtemel sorunlara çözümler önerilmiştir. Mudarebe, günümüzde inovasyon ve AR-GE ile iş dünyasına yeni ufuklar açma potansiyeline sahiptir. Mudarebe; bir tarafta sermaye sahibi yatırımcı diğer tarafta da girişimci olmak üzere, bir ya da birkaç alanda faaliyet göstererek kar sağlama amacıyla akde dayalı birlikteliktir. Elde edilecek kȃr ise, katılımcılarca belirtilen oranlarda paylaşılacaktır. Herhangi bir risk ortamında amaç gerçekleşmeyince akit bozulur ve girişimci yaptığı çalışmadan dolayı kullanım bedelini alır. Bu çalışma betimleyici analiz yöntemiyle, Mudarebe adı altında faizsiz bir finans yönteminin olduğunu ifade etmek ve günümüzde de aktüel olarak uygulanan bir finansman tekniğini tanıtmak amaçlanmıştır.Keywords
Şirket, Kar, Risk, Girişimci

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri