Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF TEKRARI UYGULAMASINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim sisteminin temel amacı, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, genel kültür bilgisi olan, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunabilecek insanlar yetiştirmektir. Öğrencilerde istenilen davranışların geliştirilmesi için bu sistemin değerlendirilmesi, planlanan davranışlardan hangilerinin geliştirildiği, hangilerinin geliştirilemediğinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Öğrencinin istenilen davranışlara ulaşıp ulaşmadığı yapılan ölçme ve değerlendirmeyle belirlenmektedir. Ölçme, gözlenen bir duruma, belirlenmiş kurallara uygun değer verme ve sayısallaştırma işlemidir. Eğitim sisteminin değerlendirilmesi için sistemin, amaçlarını ne ölçüde yerine getirdiği ve varsa engelleyici öğelerin neler olduğunun belirlenmesi gerekir.Bu çalışmanın amacı; sınıf tekrarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bartın ilinde çalışmakta olan 50 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 maddeden oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında uzman görüşü alınmıştır. Elde edilen verilerin analizinde istatistiksel işlemlerden yüzde kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin %84’ü sınıf tekrarı yapılmaması sonucunda öğrencilerin üst sınıflardaki derslerde güçlük çekileceğini,%76’sı sınıf tekrarı yapılmamasının, öğrencileri ileride girecekleri sınavları olumsuz etkileyeceğini,%60’ı öğrencilerin sınıf tekrarı yapmaması durumunun öğretmen otoritesini zayıflatmayacağını,%100 öğrencilerin sınıf tekrarı yapma durumunun veli onayına sunulmasını doğru bulmadıklarını ve %80’i sınıf tekrarı yapılmaması durumunun öğrencilerin ders çalışma davranışlarını olumsuz etkileyeceğini ifade ettikleri tespit edilmiştir.Keywords
Sınıf Tekrarı, Sınıf Öğretmenleri, Öğrenci, Öğrenci Başarısı, Ölçme.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri