Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KUANTUM LİDERLİK İLE KUANTUM PARADİGMASININ İLİŞKİSİ

Geride bıraktığımız yüzyıl içinde bilim tarihinde üç büyük devrim gerçekleşmiştir: Görelilik kuramı, kuantum mekaniği, kaos ve belirsizlik kuramı. Kaos ve belirsizlik kuramı, kuantum mekaniği ile klasik mekanik arasında bir bağlantı oluşturmuştur. Kuantum mekaniğinin “her şeyin birbirleriyle ilişki halinde olduğu ve ilişkilerin sürekli değiştiği, değişimin ise belirsizliği doğurduğu” anlayışı ise, doğayı anlamak ve açıklamakla ilgili radikal ölçüde farklı bir yaklaşımın doğmasına neden olmuştur. Diğer yanda genellikle liderlik ile fizik arasındaki bağlantıyı kurmakta zorlanılmaktadır. Oysa fizik, dünyanın nasıl çalıştığını tanımlayan enerji, madde ve hareket durumlarını açıklarken benzer bir yolla liderlik de insan enerjisini harekete geçiren ve eyleme dönüştüren bir güçtür. Bu kavramsal temellerden yola çıkan çalışmanın amacı kuantum paradigması ile kuantum liderlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın sonunda, kuantum liderliğin mutlak anlamda en iyi liderlik türü olarak düşünülmemesi gerektiği, insan çabalarını kolaylaştırmak için teorik olarak mevcut olan bir dizi alternatiften biri olduğu ve özellikle kaos teorisi ile karmaşıklıktan gelen içgörülere, metaforlara dayandığından yüksek karmaşıklık, çok akış ve büyük belirsizliğin olduğu durumlar için uygun olduğu; yüksek kararlılık, düzen ve öngörülebilirliğin olduğu durumlar için uygun olmadığı ileri sürülmüştür.Keywords
Liderlik, kuantum liderlik, kuantum paradigması.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri