Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOCIAL WORK FROM THE PERSPECTIVE OF ART

Sanat sosyal hizmet uygulamalarında önemli bir yere sahiptir. Sosyal hizmet de tıpkı sanat gibi insana hizmet eden ve insanların iyilik hallerinin gelişmesini sağlayan bir araçtır. Sanatın tedavi edici özelliği ve sosyal hizmetin bireyin farkındalığını arttırıcı özelliği bir arada düşünüldüğünde, sanatın bireye yardım konusundaki yeri yadsınamaz. İnsanın yaşam alanları ile ilgili en önemli iki alan birçok açıdan doğrudan ya da dolaylı olarak kesişmektedir. Bu iki alan çalışma biçimleri açısından farklılıklar içerse de, insan odaklılık ve topluma hizmet noktalarında ortak bir bakış açısı geliştirmektedir. Bu yüzden sanatın bireylerin manevi gelişimine ve dünyaya bakış açısına toplumsal sorumluluk anlayışlarına katkısının arttırılması için sosyal hizmet uzmanlarının da katkı sağlaması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı sanatın hangi açılardan sosyal hizmet disiplinine bu katkıyı sağladığını ortaya koyabilmektir. Sanatın bazı dalları sosyal hizmet uzmanlarının bazı dalları ise sosyal hizmet uzmanının hitap ettiği kitle olan müracaatçıların farkındalıklarını arttırmada önemli işlevler görmektedir. Bu amaçla çalışmada sosyal hizmet disiplinine katkı sağlayan sanat dalları incelenecektir.Keywords
Sosyal Hizmet ve Sanat, Sosyal Hizmet ve Sinema, Sosyal Hizmet ve Psikodrama

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri