Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AÇILABİLİRLİK ÖLÇEĞİ’NİN KISA FORMUNUN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı Miller, Berg ve Archer (1983) tarafından kısa formu geliştirilmiş olan Açılabilirlik Algısı Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasını yapmaktır. Açılabilirlik Algısı ölçeği diğerleri ile ilişkiye geçildiğinde açılma ya da samimi bir şekilde kendini açmaya neden olma eğilimini ölçer. Açılabilirlik Algısı Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasını yapmak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik için Cronbach alfa testi yapılmıştır. Araştırma grubu 289 kişiden (%71.7 kadın, %29.3 erkek) oluşmaktadır. Çalışmada verilerin toplanmasında Açılabilirlik Algısı Ölçeği kısa formu ile Tartışmacı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Tartışmacılık tartışmaya yaklaşma ve tartışmadan kaçınma eğilimlerinden oluşan bir öznitelik olarak kavramsallaştırılmıştır. Tartışmacı tutum ölçeği Infante ve Rancer (1982) tarafından geliştirilmiştir. Doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi sonuçları tek faktörlü bir yapı ortaya çıkarmıştır. Uyarlaması yapılan ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliliği için Tartışmacı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Açılabilirlik Algısı Ölçeği’nin duygulara yaklaşma alt boyut için Cronbach alfa değerleri .75, kaçınma boyutu içinse .85 olarak bulunmuştur. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Açılabilirlik Algısı Ölçeği’nin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.Keywords
Açılabilirlik Algısı, Kendini Açma, Ölçek Uyarlama

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri