Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OTOBİYOGRAFİ YAZMA BECERİSİNİ DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı otobiyografi türünün taşıması gereken özellikleri belirleyerek bir ölçme aracı geliştirmektir. Bununla birlikte bu araçla öğrencilerin otobiyografi metin türünü yazma becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırma, nicel araştırma yönteminde ve betimsel tarama deseninde tasarlanmıştır. Çalışma için gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Çalışma grubunu Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta öğrenim gören 53 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada öncelikle otobiyografi yazma becerisini değerlendirmeye ilişkin ölçme aracı (Ek 1) geliştirilmiştir. Ölçme aracı; “dış yapı ve iç yapı” ana boyutundan; “Çok Kötü”, “Kötü”, “Biraz Kötü”, “Orta”, “ Biraz İyi”, “İyi”, “Çok İyi” olmak üzere yedi düzeyden oluşmaktadır. Bu özellikler, öğrencilerin metinlerinde metindilbilim ve kompozisyon öğretimi açısından olması gerekli olan özelliklerdir. Araştırmanın uygulama aşamasında kullanılmak için öğrencilerden otobiyografilerini yazmaları istenmiştir. Geliştirilen ölçme aracı ile öğrencilerinin otobiyografi yazma beceri düzeyleri tespit edilmiştir. Genel anlamda öğrencilerin otobiyografi yazma becerilerinin ortalamanın üstünde bir düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin otobiyografi türüne ilişkin bilgi ve becerilerinin yeterli olduğu söylenebilir.Keywords
Yazma, otobiyografi yazma, değerlendirme,

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri