Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


JANE AUSTEN'NİN EMMA VE AMY HECKERLING'İN CLUELESS’INDA METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA KARAKTER ANALİZİ

Sinema ve klasik eserler arasındaki etkileşime dayanarak, Jane Austen’in Emma ve Amy Heckerling’in Clueless adlı eseri, yirminci yüzyılın merceğinden ilginç bir karakter analizi yapmamızı sağlıyor. Austen romanlarında arazi mülkiyeti, gelir ve sosyal statünün hakim olduğu bir toplumda sevgi ve evlilik temalarını benimsemiştir. 19. yüzyılda yaşayan burjuvazinin ve orta sınıfın evlilik sorunlarından kaynaklanan çatışma ve sorunları ele almıştır. Birçok kadın yazar gibi eleştirildi, eserleri bu sorunlar nedeniyle tanınmadı veya yayınlanmadı. Bu çalışmada ele alınacak olan Emma adlı kitabında, Jane Austen içinde yaşadığı toplumu sosyal gerçekçi yaklaşımıyla yeniden yansıtmıştır ve kadınların, evliliği daha iyi bir yaşam sürmek ya da yalnızlıktan kaçmak için bir çare olarak gördüğü görüşünü eleştirmiştir. Austen, kadın kahramanı Emma aracılığıyla okuyucularına, aşkın, parasal kaygılardan uzak, daha üstün bir yere sahip olması gerektiğini söyler. Öte yandan, Amy Heckerling'in yazdığı ve yönettiği 1995 tarihli bir Amerikan gençlik komedi filmi Clueless, çöpçatanlık yeteneklerine fazlaca güvenmenin sonucunda romantik talihsizliklerden muzdarip olan Emma karakteri gibi Cher'in kendini keşfetme yolculuğunu anlatmaktadır. Bu karşılaştırmalı çalışma, kadınların toplumdaki durumu, evlilik kurumunun kadınlar için sosyal rolü ve sınıf çatışması gibi konuların 21. yüzyılda nasıl algılandığını ve metinlerarasılık bağlamında karakterler üzerinden bu konuların Clueless filmine nasıl yansıtıldığını gösterecektir. Bu yazının amacı, Clueless'ın geleneksel uyarlamasını yeniden yazarken, Heckerling'in metinlerarası yöntemin ana teknikleri olan ironi, pastij ve parodiyi nasıl kullandığını göstermektir. Ayrıca, iki eser arasındaki metinlerarası durum ile yazar ve yönetmenin aynı olaya tarihsel ve kültürel açıdan bakma şekilleri ve bunları farklı kodlarla açıklama biçimleri de incelenecektir.Keywords
Emma, Austen, Clueless, Heckerling, Cher, metinlerarasılık

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri