Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HANEFİ’LERİN HABER-İ VAHİD’İN KURAN’I TAHSİS EDEMEYECEĞİ GEREKÇESİYLE REDDETTİĞİ RİVÂYETLER ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

Kuran’ın âmm lafzı karşısısındaki haber-i vâhidin konumu, mezhepler arasında tartışmalı olan usûlî konulardan birisidir. Her bir mezhep, âmm lafzın bilgi değeri çerçevesinde benimsemiş olduğu görüşe binaen usûlünü tahkim etmiş ve mezheplerin, Kuran’ın âmm lafzı karşısındaki haber-i vâhid ile amel etmesi bu bağlamda şekillenmiştir. Buna mukabil konu hakkındaki görüş sahiplerinin, cumhûr ve Hanefîler olmak üzere iki gruba ayrılması mümkündür. Bu makalede, cumhûr ulemânın âmm lafzın tahsisi çerçevesindeki görüşleri kısaca ifade edilmekle birlikte; özellikle, Hanefî mezhebinin tahsis anlayışı ve Kuran’ın amm lafzını tahsis edemeyeceği gerekçesiyle reddettiği veya te’vil ettiği haber-i vâhidler incelenmektedir. Konunun kapsamına dahil olan tüm furû meseleler çerçevesindeki haber-i vâhidleri incelemek makalenin sınırlarını aşması sebebiyle Hanefî usûl eserlerinde tespit edebildiğimiz örneklerle yetinilmiştir.Keywords
Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Âmm lafız, Haber-i vâhid, Tahsis.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri