Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DAVUT PEYGAMBER KISSASINDA GEÇEN “NA’CE / KOYUN BAHSİ” ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Kur’an tefsirinin doğru ve sağduyulu olarak yapılabilmesinin en önemli ilkelerinden birisi, sahip olunan peşin fikri destekleme amacıyla kutsal metni keyfi veya gelişigüzel yorumlarla bağlamından koparma çabalarından uzak durabilmektir. Çünkü bu tarz durumlarda, metnin ne dediğinden çok, ona neler söyletilebileceği hususu ön plana çıkmaktadır. Bu ise tarafsız ve objektif anlamayı engelleyen önemli bir etkendir. Metnin muhtevasıyla pek ilgisi olmamasına rağmen sahip olunan peşin fikir, çoğunlukla kökü ve kaynağı pek sağlam olmayan, hikâye kırıntılarıyla yoğrulmuş geleneksel ögelere dayanmaktadır. Yanısıra bahsedilen peşin fikirler, ulaştığı toplumlarda azımsanmayacak bir oranda kendisine gönül veren bireyleri de bir şekilde bulabilmektedir. Bu duruma verilebilecek en etkin örneklerden birisi de Davut Peygamber kıssasında anlatılan iki tarafın birbirinden şikâyetçi oldukları “na’ce/koyun” meselesidir. Bazı yorumlarda “na’ce” diye bahsedilen şeyin aslında kadın olduğu, Davut Peygamberin ordusunda bir nefer olan Ûriyâ isimli bir adamın nikâhlı karısını çıplak bir vaziyette görüp âşık olduğu ve mezkûr kadınla evlenebilmenin türlü türlü yollarına başvurduğu dile getirilmektedir. İşte bu çalışma, sözü edilen iddianın doğru olup-olmadığını ve bu çerçevede söylenen şeylerin bir peygambere yakışıp-yakışmadığını analitik bir şekilde ortaya koyup değerlendirmeyi amaç edinmektedir.Keywords
Davut Peygamber, Na’ce, Ûriyâ, Kadın, Aşk.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri