Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Araştırmanın amacı öğrencilerin sosyal medya bağımlılığının ne düzeyde olduğunun belirlenmesidir. Araştırma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesinde yapılmıştır. Araştırmanın evren sayısı bilindiği için örneklem hesabı yapılmış ve 350 kişi araştırmaya alınmıştır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programında değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,6’sını kadınlar %49,4’ünü erkekler oluşturmaktadır. Öğrencilerin ağırlıklı olarak 21-24 yaş aralığında olduğu, katılımcıların %42’sinin günlük 1-3 saat arasında, %34,3’ünün ise 4-6 saat aralığında sosyal medya kullandığı, öğrencilerin çoğunluğunun (%60,6) sadece mobil cihazlarla sosyal medyaya erişim sağladığı ve tamamına yakının sosyal medya kullanıcısı olduğu araştırma kapsamında elde edilen bulgular arasındadır. Çalışmada yer alan öğrencilerin orta düzey (ölçek puanı=114,02) sosyal medya bağımlısı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında 25 yaş ve üzeri gruplarda sosyal medya bağımlılığının azaldığı gözlenmiştir. Ayrıca yaş gruplarına göre incelendiğinde ise 21-24 yaş grubunda olanların duygu durumu düzenleme alt boyut algıları ve genel ölçek algıları 25 yaş ve üzeri olanlara göre daha yüksektir. Yaş, günlük kullanım süresi, ne zamandır kullandığı, uygulama sayısı vs. göre pek çok farklılıklar tespit edilmiştir. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmalarda, kadınların erkeklere göre sosyal medyada daha fazla meşgul olduğu belirlenmiştir. Sosyal medya kullanım süresi ile sosyal medya bağımlılığı doğru orantılı olup, kullanım süresi arttıkça bağımlılık düzeyleri de artmaktadır.Keywords
Sosyal Medya, Bağımlılık, Üniversite Öğrencileri, İnternet

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri