Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KARŞILIKLI ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDEKİ ÖNEMİ

Sümerlerin yazıyı buluşundan yüzyıllar sonra matbaanın icadı ve gelişmesiyle birlikte okuma becerisi artmıştır. Okuma faaliyetinin artışıyla birlikte çeşitli okuma stratejileri geliştirilmiş ve okuma eylemi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma ise okuma eyleminin işlerlik kazandığı anlama boyutuna vurgu yapmaktadır. Okuma, ön bilgilerini kullanarak duyu organları tarafından alınan sembollerden anlam kurma sürecidir. Okuma anlamayı gerektirmektedir. Anlamadan yapılan okuma ancak seslendirmekten ibarettir. İçinde yaşadığımız çağ bilgi akışının ve anlam kurmanın hızlı olduğu bir zaman dilimidir. Bu çağa ayak uydurmak için okunanları doğru ve hızlı bir şekilde anlamak gerekmektedir. Araştırmada okuduğunu anlama ile önem kazanan okuma eyleminin stratejileri arasında yer alan karşılıklı öğretim stratejisi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı karşılıklı öğretim stratejisinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmedeki önemini vurgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle okuma becerisi, okuduğunu anlama ve okuduğunu anlama stratejileri hakkında alan yazındaki yurt içi ve yurt dışı araştırmalara ulaşılmıştır. Bu araştırmalar ışığında karşılıklı öğretim stratejisinin basamakları açıklanmış ve bu aşamaların nasıl uygulanacağına dair bilgiler verilmiştir. Bu araştırmada derleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma elde edilecek sonuçların alana katkı sağlaması açısından önemlidir.Keywords
Okuma, Okuduğunu Anlama, Okuduğunu Anlama Stratejileri, Karşılıklı Öğretim Stratejisi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri