Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Öğrencilerin Teknolojik Araç Gereç Kullanma Sorumluluklarının Değerlendirilmesi

Araştırma kapsamında, Isparta il merkezinde bulunan 4 ilköğretim okulundaki 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan çalışma gruplarının hayat bilgisi dersinde teknolojik araç gereç kullanma sorumluluğuna karşı davranışları, tutumları incelenmiştir. Yöneltilen sorulara öğrenciler, teknolojik araç gereç kullanım durumlarına göre cevap olarak ‘her zaman’ , ‘hiçbir zaman’, ‘bazen’ seçeneklerinden kendilerine uygun olanı seçmişlerdir. Cinsiyetlere göre sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araştırma sonunda yapılan analizler ile çalışma grubunda bulunan öğrencilerin verdikleri cevaplar frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (x), standart sapma (SS) ve t- testi olarak ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin teknolojik araç gereç sorumlulukları konusunda daha hassas ve olumlu davranışlar gerçekleştirdikleri, erkek öğrencilerin ise kız öğrencilere oranla daha duyarsız oldukları sonucuna varılmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise çalışma grubunda bulunan öğrencilerin büyük çoğunluğunun teknolojik araç gereç kullanma sorumluluklarının olumlu olduğu belirlenmiştir.Keywords
İlköğretim Öğrencileri, Sorumluluk, Hayat Bilgisi,Teknoloji, ,

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri