Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DETERMINATION OF GEOMETRIC HABITS OF HIGH SCHOOL STUDENTS BY ORIGAMI ACTIVITY

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin geometrik alışkanlıklarını origami kullanarak belirlemektir. Çalışmada origami ve cisim oluşturma etkinlikleri planlandı ve uygulandı. Çalışma gruplarına etkinlikler geometri ve matematik konularını içeren matematik dersinde gerçekleştirildi. Bu etkinlikler sırasında öğrencilerin geometrik alışkanlıklarını ortaya koyma yeterlilikleri belirlendi. Yetkinlikleri belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan "geometrik zihin alışkanlıkları çalışma yaprakları" uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin geometrik düşünme süreçleri dört bileşene göre incelenmiştir. Bu bileşenler, Driscol, DiMatteo, Nikula ve Egan (2007) tarafından “akıl yürütme ile ilişkilendirme, değişmezleri inceleme, geometrik fikirleri genelleme ve keşifleri yansımalarla dengeleme” olarak tanımlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir merkezinde bulunan onuncu sınıfta (NS10 = 20) okuyan öğrenciler ve 11. sınıfta okuyan öğrenciler (NS11 = 20) oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin geometrik zihin alışkanlıklarının ortalamanın biraz üzerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmada, origami kullanarak geometride bir soruyu çözmek için iki ve daha fazla alışkanlığın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Araştırma, bilişsel ve duyuşsal boyutları içeren çalışmalar ile geliştirilebilir.Keywords
zihnin geometrik alışkanlıkları, origami, lise öğrencileri, uzamsal düşünme, geometri

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri