Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC ACHIEVEMENT TEST FOR THE SCIENCE DISCIPLINE WITHIN WEDO 2.0 ROBOTIC SET

21. yüzyıl becelerileri için eğitim sistemindeki değişimler ile robotik ve kodlama eğitimi önemli bir yer edinmiştir. Robotik eğitimindeki materyallerin temelinde LEGO setleri bulunmaktadır. WEDO 2.0 robotik seti ile öğrencilerin disiplinlerarası bilgiler öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Günümüzde robotik ve kodlama eğitimi önemli bir yere sahip olmasına rağmen başarı düzeyiyle ilgili bilgi verecek ölçme aracı oldukça sınırlıdır. Çalışmamızda; Wedo 2.0 setiyle verilen robotik ve kodlama eğitiminin, fen bilimleri dersine yönelik geçerliği ve güvenirliğini sağlama amacıyla başarı testi geliştirilecektir. Bu test 6. 7. ve 8. Sınıftaki 111 öğrenciye uygulanmıştır. 35 maddeyle oluşturulan test, geçerliği sağlamak amacıyla uzman görüşü alınıp anlaşılabilirliği, alana ve öğrenci seviyesine uygunluğu, açılarından değerlendirilmiş ve dört madde testten çıkarılmıştır. Test sorularına madde analizi yapılmıştır. Testin son formundaki maddelerin güçlük değerleri .17 ile .91 arasında değer almış, ortalama güçlük indeksi 0.66 bulunmuştur. Testin güvenirlik analizi KR-20 değeri ,889 bulunmuş ve yüksek güvenilirlikte olduğu saptanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizlerinden sonra test 24 madde olarak yapılandırılmıştır. Testin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiş ve Wedo 2.0 robotik setiyle, fen bilimlerine yönelik kazanımların ölçülmesi için uygun bir başarı testi geliştirilmiştir.Keywords
Robotik, kodlama, başarı testi, fen eğitimi, test geliştirme.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri