Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study In Turkey

Bu çalışma, COVID-19 salgınının turistlerin seyahat niyetleri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Keşifsel araştırma niteliği gösteren araştırma, 2020 yılının Nisan ayının başlarında Türkiye’de yürütümüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem, Türkiye’de yaşayan ve salgından önce yılda en az bir kez seyahat etme alışkanlığı olan 62 potansiyel turistten oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları, COVID-19 salgınının turistleri olumsuz bir şekilde ekonomik ve psikolojik açıdan etkilediğini ortaya koymuştur. Salgın, turistlerin seyahat görüşlerini ve duyusal algılarını korku, endişe, risk, tehlike, güvensiz ve rahatsız edici duyguları temelinde olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte, turizm işletmelerine duyulan güvenin kısmen değişmesine neden olmaktadır. Araştırmada turistlerin genellikle salgının etkileri geçtikten en erken altı ay sonra seyahat etmeyi düşündükleri görülmüştür. Salgından dolayı turistlerin endişelerinin devam etmesi halinde, COVID-19 sonrası doğa temelli turizm gibi özel ilgi turizm türlerine ilginin artacağı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, araştırmada hem finansal hem de geçici bir süreyle kısıtlanan potansiyel turistlerin, 2020 yılındaki seyahat planlarına ilişkin iptal etme veya erteleme kararı aldıkları ortaya konmuştur.Keywords
Seyahat niyeti; turist davranışı; turist psikolojisi; pandeminin etkileri; keşifsel araştırma

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri