Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study In Turkey

Bu çalışma, COVID-19 salgınının turistlerin seyahat niyetleri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Keşifsel araştırma niteliği gösteren araştırma, 2020 yılının Nisan ayının başlarında Türkiye’de yürütümüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem, Türkiye’de yaşayan ve salgından önce yılda en az bir kez seyahat etme alışkanlığı olan 62 potansiyel turistten oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları, COVID-19 salgınının turistleri olumsuz bir şekilde ekonomik ve psikolojik açıdan etkilediğini ortaya koymuştur. Salgın, turistlerin seyahat görüşlerini ve duyusal algılarını korku, endişe, risk, tehlike, güvensiz ve rahatsız edici duyguları temelinde olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte, turizm işletmelerine duyulan güvenin kısmen değişmesine neden olmaktadır. Araştırmada turistlerin genellikle salgının etkileri geçtikten en erken altı ay sonra seyahat etmeyi düşündükleri görülmüştür. Salgından dolayı turistlerin endişelerinin devam etmesi halinde, COVID-19 sonrası doğa temelli turizm gibi özel ilgi turizm türlerine ilginin artacağı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, araştırmada hem finansal hem de geçici bir süreyle kısıtlanan potansiyel turistlerin, 2020 yılındaki seyahat planlarına ilişkin iptal etme veya erteleme kararı aldıkları ortaya konmuştur.Keywords
Seyahat niyeti; turist davranışı; turist psikolojisi; pandeminin etkileri; keşifsel araştırma

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri