Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Geçmişten Günümüze Pandemilere Genetik ve Antropogenetik Açıdan Bakış

Küreselleşen dünyada ticari, ekonomik, endüstriyel, kültürel ve eğitimsel nedenlerle hızlı yer değiştirmenin ve sık seyahatlerin bir sonucu olarak bulaşıcı hastalıklar evrensel bir sorun haline gelmiştir. Geçmişin epidemiyolojik verileri incelendiğinde, yeni hastalıkların ortaya çıkmasının yanında bazı eski hastalıkların da tekrarlayabileceği görülmektedir. Ortaya çıkan bu tablo tüm dünyada sağlık sistemlerinin olası bir pandemi durumunda zamanında yanıt vermesini zorlaştırmaktadır. Çeşitli enfeksiyon ajanları, farklı bulaşma yolları ile salgın hastalıklara yol açabilmektedir. Dünya üzerinde birden fazla ülkeyi etkileyen ve geniş yayılım gösteren pandemi, genetik ve antropogenetik bilimlerinin çalışma alanlarına girmektedir. Antropogenetik açıdan geçmiş dönemlere ait hastalıkların araştırılmasında Antik DNA çalışmaları büyük bir öneme sahiptir. Geçmiş zaman materyallerinden elde edilen viral ve bakteriyel genomlar pandemik hastalıklar hakkında bilgi sağlamaktadır. Viral genomların karşılaştırmalı analizi, evrimsel süreçlere dair geniş ve detaylı bakış açılarına olanak vermektedir. Yeni nesil dizileme ve antik DNA (aDNA) geri kazanımında nükleotid dizilerinin giderek daha eski arkeolojik ve paleontolojik örneklerden titizlik ile çalışılabilmesini mümkün kılmakta, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Diğer yandan genetik tabanlı elde edilen mitokondrial DNA analizleri, haplogruplar, Y kromozomu çalışmaları ile göç yollarının belirlenmesi, popülâsyonların birbirleri ile etkileşimleri arasında bağlantı kurulabilmektedir.

Bu çalışmada, geçmişten günümüze pandemi  olarak tanımlanmış salgın hastalıklar ele alınarak yayılımı etkileyen faktörler, hastalıklar ile genetik yapılar arasındaki ilişkiler ele alınmıştır.Keywords
Pandemi, antropogenetik, antik dna, genetik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri