Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Akran Zorbalığında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması: Olgu Sunumu

Ergenlerin yaşadıkları zorbalığa yönelik doğru tepki verememe nedeni, onların düşünce yapısından kaynaklanabilmektedir. Ergenin işlevsel olmayan düşünce yapısı değiştirildiğinde duygusal ve davranışsal sorunlar ortadan kalkmaktadır. Bu çalışmada, sürekli akran zorbalığına maruz kalan on beş yaşındaki erkek bireye kısa süreli, şimdiki zaman odaklı, var olan problemleri çözmeye, işlevsel olmayan düşünce ve davranışları değiştirmeye yönelik danışmanlık uygulamaları yapılmıştır. Sokratik sorgulama, kendini açma, olumlu iç ses oluşturma, ev ödevleri, farzet ki tekniği, alternatif bakış açısı, çifte standart tekniği, kanıt inceleme, davranış deneyleri, arkadaşına ne tavsiye edersin tekniği gibi bilişsel davranışçı uygulamalar yapılarak kurban rolü nedeniyle oluşan varsayımlarının işlevsel düşüncelere dönüştürülmesi sağlanmıştır. Kendi bedenine ve kişiliğine yönelik işlevsel düşünceler oluşturması ve duygularını tanıması amacıyla duygu sözlüğü hazırlaması istenmiştir. Olgunun yedi görüşmeden sonra işlevsel olmayan düşüncelerini ve duygularını tanıdığı, davranış yönetimi konusunda özgüven kazandığı ve başetme becerilerinde önemli gelişmeler sağladığı gözlenmiştir. Bu çalışmanın, “zorbalıkta mağdur olma ve bilişsel çarpıtmalar” boyutlarına taşınarak ele alınmasının literatüre önemli katkısının olacağı düşünülmektedirKeywords
Zorbalık, Biyodavranışsal Yaklaşım, Ergenlik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri