Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çocuklarda Oyunun ve Oyun Terapisinin Terapötik Kullanımı ve İyileştirici Etkileri: Kavramsal Bir Analiz

Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağı döneminde oyunun ve oyun terapisinin iyileştirici yönü ve önemini, kavramlar ve alanyazın ışığında belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmaların bulguları ve kavramsal düzeyde açıklamalarından yararlanılarak bir çerçeve belirlenmiştir. Çocukların yaşamlarındaki en önemli uğraşılardan biri oyundur. Oyun isteği ve davranışı artan yaşla değişim gösterse de çocukluk çağı döneminin en önemli gelişim sürecidir. Çocukların en temel gereksinimleri arasında yer alan oyun, onların bedensel; psiko-motor, sosyal, bilişsel ve dil gelişimine katkı sağlayarak gelişimlerini bir bütün olarak destekler. Aynı zamanda oyun, çocuğun ruhsal gelişimi açısından da ehemmiyet arz eder. Bu nedenle, oyunun tedavi edici ve geliştirici olarak kullanılması, istenilen amaca ulaşılabilmesi noktasında değerli bir adımdır. Çocuklar, yaşadıkları sıkıntılara çözüm üretmede zorluk çekebilmekte, kaygılarını, korkularını, yaşadıkları zorlukları ifade etmekte güçlük yaşayabilmekte ve bunları olumsuz davranışlar olarak yansıtabilmektedirler. Bu davranışlarından kendileri de rahatsız olan çocukların en büyük çıkmazları ise bunlara nasıl çözüm üreteceklerini ve nasıl ifade edeceklerini bilememeleridir. Çocukların yaşadıkları bu sıkıntıların üstesinden gelmelerinde, olumsuz davranışlarını tecrübe edip bu davranışları söndürmelerinde, aynı zamanda duyguları dışa vurmada oyun kolaylaştırıcı ve geliştirici bir işleve sahiptir. Vaktinde çözümlenmeyen problemlerin, ilerleyen zamanlarda daha karmaşık sıkıntılar olarak bireyin karşısına çıktığı düşünüldüğünde, yaşanan zorlukların vaktinde, yani o süreçte çözüme kavuşturulmasının önemi anlaşılabilir. Çocukların yaşadıkları sorunları oyun terapisi yolu ile çözüme ulaştırabilmesi ve oyun terapisi aracılığıyla pek çok olumlu beceriyi de kazanabilmesi bu çalışmanın ne derece değerli olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Anahtar kelimeler: Çocuk, oyun, oyun terapisi, iyileştirme.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri