Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Arap Dilbilimi Öncüsü İbrahim Enîs’e Göre Dillerin Kaynağı Meselesi

Anlambilimin tartışmaya açık konularından birisi olan dillerin kaynağı konusu her zaman, dilin insan tarafından geliştirilen bir olgu mı, doğanın geliştirdiği bir mekanizma mı yoksa en yüce olan Allah tarafından insanlara bahşedilen bir olgu mu diye insanoğlunun kafasında soru işareti bırakan bir konu olmuştur. Dilin kaynağı konusu Arap dünyasında klasik ve modern dönemlerde birçok dilci ve âlimin çalışma konusu olmuştur. Bu çalışmada modern dönem Arap dilbilimi öncüsü İbrahim Enîs’in konuyla ilgili görüşleri ele alınmıştır. Enîs, bir semantik çalışması olarak ele aldığı dillerin kaynağı konusunda, klasik ve modern bilginlerin incelemeleri üzerine ortaya koyulmuş görüşleri sunmuştur. Bu bağlamda değişik zamanlarda çeşitli teoriler ortaya atılmış ve her biri diğerinden farklı yönde gösterilmiştir. İbrahim Enîs ise dilin kaynağı konusunda ortaya atılan teorileri incelemiş, eski Arap dilcilerle modern batılı dilcilerin teorileri arasında karşılaştırma yapıp orta yol bulmaya çalışmıştır. Bu çalışmada ise modern dönemde Arap dilbilimi alanında çığır açmış İbrahim Enîs’in semantik çalışmalarına kısaca değinildikten sonra onun dillerin kaynağı konusundaki görüşleri sunulmaya çalışılmıştır.Keywords
Semantik, Dil, Kaynak, Teori, Enîs, İbrahim.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri