Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Elementary School Mathematics Teacher Candidates' Opinions On Instructional Technology And Material Design Lesson And Various Material Examples

Bu çalışmada Türkiye’deki öğretmen yetiştiren lisans programlarında verilen “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı” (ÖTMT) dersi hakkındaki ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek, materyal tasarlama sürecinin kendilerinde neleri geliştirdiğini düşündüklerine dair görüşlerini ortaya koymak, ayrıca kendi hazırlamış oldukları materyaller ile ilgili görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu nedenle çalışma ilişkisel tarama türünde betimsel bir araştırmadır. Verilerin analizinde, nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri ÖTMT dersini alan 88 ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencisine uygulanan “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Değerlendirme Formu”ndan elde edilmiştir. Araştırma sonucunda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının, ÖTMT dersinin öğretmenlik mesleği ile ilgili kendilerine tecrübe kazandırdığını belirttikleri ve materyal tasarlama sürecinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğini düşündükleri görülmüştür. Ayrıca öğretmen adaylarının kendi hazırlamış oldukları materyalleri sınıf ortamında sunmalarının hem kendi mesleki gelişimleri açısından hem de onları dinleyen öğretmen adaylarının farklı materyaller ve uygulamalar ile karşı karşıya kalmaları açısından mesleki gelişimlerine katkı sağladığı, bu nedenle bu tür uygulamaların devam etmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın bulgular kısmında öğrencilerin tasarladıkları bazı materyallere ve bu materyallerin kullanımlarına yer verilmiştir.Keywords
Materyal tasarımı, İlköğretim matematik öğretmen adayları, Materyal örnekleri, Manipülatif

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri