Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Genç Milli Taekwondocuların Bacak Kuvveti ile Çeviklik Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışma genç milli taekwondocuların bacak kuvveti ile çeviklik değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören, ulusal ve uluslararası düzeyde dereceye sahip, yaş ortalaması 20.6±0.54 yıl, spor yaşı 9.8±0.63 yıl, boy uzunluğu 175.1±0.94 cm, vücut ağırlığı 67±2.27 kg olan 13 erkek taekwondo sporcusu katılmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin çeviklik değerleri T-çeviklik testi ve Taekwondo Spesifik Çeviklik Testi (TSAT) ile belirlenirken, izokinetik bacak kuvveti Isomed 2000 izokinetik dinamometre ile belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 23.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Parametreler arasında ilişki için, Spearman Korelasyon test uygulanmıştır. Çalışma sonucunda TSAT değerleri ile sağ bacak hamstring, sol bacak hamstring ve sol bacak quadriceps kasları kuvveti arasında anlamlı bir ilişki görülürken (p<0.05), T çeviklik ile sadece sol bacak quadriceps kuvvetinde ilişki olduğu görülmüştür (p<0.05). Çevikliği etkileyen pek çok unsur olmasına rağmen kişinin öğrendiği hareketleri koordine etmede daha başarılı bir performans sergileyebileceği söylenebilir. Bu durum çeviklik performansı değerlendirilirken, branşa özgü testlerin de kullanılması gerektiği şeklinde yorumlanabilir.Keywords
Taekwondo, çeviklik, kuvvet

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri