Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgüt Kültürü Perspektifi ile Stratejik Yönetim

Bu çalışmanın amacı örgütler için büyük önem taşıyan stratejik yönetim faaliyetine örgüt kültürünün etkisi bağlamında dikkat çekmekTir. Nitekim küresel ekonomi örgütler arasında rekabeti arttırırken, örgüt içinde ortak bir yolun ve zihnin önemini de ortaya koymaktadır. Örgütün rekabet gücünü arttırması ve kendi içinde ortak bir zemin oluşturması ise, çalışanları ile bütünleşmesine bağlıdır. Bu ihtiyaç örgüt içinde paylaşılan değerlerin varlığını gerekli kılmaktadır. En basitinden en karmaşık olan örgüte kadar tüm örgütlerde var olan bu ortak değer “kültür” dür. Giderek artan rekabet ortamında varlıklarını sürdüren örgütlerin söz konusu ortamda yaşayabilmesi için üzerinde durmaları gereken bir diğer konu ise stratejik yönetimdir. Bu bağlamda öncelikle örgüt kültürü kavramı üzerinde durulmakta ve pekiştirilmiş bir örgüt kültürü ile elden edilen kazanımlar ifade edilmektedir. Daha sonra stratejik yönetim kavramı ele alınmakta ve işleyiş biçimi hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde örgüt kültürünün stratejik yönetimin işleyişi üzerindeki etkileri ele alınarak, örnekler verilmektedir . Sonuç bölümünde ise örgütün strateji seçiminin örgüt kültürü ile olan ilişkisinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunarak çalışma tamamlanmıştır.Keywords
Örgüt Kültürü, Strateji, Stratejik Yönetim

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri