Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkistan Tarihinde Müslüman Moğol Hükümdar: Tarmaşirin Han Ve Döneminin Değerlendirilmesi

Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han’ın 1227 yılında ölümünün ardından fethettiği topraklarının üzerinde ardılları olarak bir takım siyasi yapılanmalar ortaya çıktı. Bunlar arasında Deşt-i Kıpçak’ta Altın Orda, İran’da İlhanlılar, Çin ve Moğolistan’ın bir kısmında Kubilay Hanlığı ve Orta Asya ile Maveraünnehir coğrafyasında Çağatay Hanlığı bulunmaktaydı. Bu siyasi yapılanmaların hepsi de Cengiz Han’ın oğulları ve torunları tarafından oluşturuldu. Çağatay Hanlığı Cengiz Han’ın ikinci oğlu tarafından kurulan bir hanlıktı ve XIII. Yüzyılın ikinci yarısına kadar bağımsız hareket edemeyen Karakurum’dan emir alan hatta ülke topraklarının idaresi bile Karakurum’dan atanan valiler tarafından yönetilen bir siyasi oluşumdu. Zamanla İslam kültürünü benimseyen hanlık Tarmaşirin Han’dan itibaren Moğol yasalarının yerine Şer’i kuralları benimsemişti. Böylece Tarmaşirin Han, hanlık içinde yeni bir düzen kurarak hem kendi sonunu hazırlamış hem de hanlığın parçalanmasının yolunu açmıştı.Keywords
Çağatay, Moğol, Orta Çağ, Türkistan.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri