Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Göstergebilimsel Bir Okuma; Loffıcıel Dergisi Dizel Reklam Metni İncelemesi

Bu çalışmanın amacı tüketim kültürü içerisindeki dergilerde yayınlanan reklam fotoğraflarının ilettiği mesajlar ile nasıl yeni bir gerçeklik algısının oluşturulduğu, içinde yaşadığımız toplumun, kültürün ve ideolojilerin reklamlara nasıl yansıtıldığı ve biz tüketiciler tarafından zihnimizde nasıl inşa edildiğini postmodern göstergebilimsel analiz yolu ile ortaya çıkarmaktır. Temel hedefi mal, hizmet, ürün ve nesnelerin doğasına müdahalelerde bulunarak tüketim eylemlerimizi arttırmak olan reklamlar, fotoğraflar aracılığı ile bu misyonuna ulaşmakta tüketim eyleminin daimi olması ve artışının sağlanması adına fotoğraflar aracılığı ile gerçekliğe yapılan müdahaleler kültürel, stratejik, sosyolojik ve görsel boyutta sonuçlar yaratmaktadır. Yaşam tarzlarının, kimliklerin ve prestijin görüntüler ve tüketilen metalar üzerinden edinildiği bir dönemde reklam fotoğraflarının yaşamımızdaki önemi kaçınılmazdır. Reklamlar tüketim tercihlerimizi etkileyen ve yönlendiren görsel kültürün parçaları olarak yaşamımızın her anında medya iletileri ile ve özellikle fotoğraflar aracılığı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada özellikle tüketimin başat aktristleri olan kadınların tükettiği dergilerden örnek bir fotoğraf seçilmiştir. Çalışmaya konu olan Diesel reklam fotoğrafı Türkiye’de yayımlanan aylık süreli bir yayın olan Lofficıel dergisinden amaca yönelik örneklem yolu ile tespit edilerek analiz edilmiş, araştırma yöntemi olarak göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır.Keywords
Anahtar kelimeler: Reklam fotoğrafı, gerçeklik, göstergebilim

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri