Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİTOLOJİK SEMBOLLERİN ABİDİN ELDEROĞLU’NUN ESERLERİNE YANSIMASI

Mitler, ilkel medeniyetlerden günümüze kadar gelen her toplumdaki duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı sembollerdir. Mitler çeşitli sembollerle çağımızda insanların iletişim kurabildiği her toplum açısından da farklı yorumların söz konusu olduğu anlatımlardır. Sanatsal açıdan bakıldığında mitler resim sanatının yapı taşlarını oluşturan ve kültürlerin yansıtılmasına da imkan sağlayan önemli enstrümanlar arasında yer almaktadır. Sanatın içine gizlenen mitsel ifadeler sanatın bakış açısını daha derine taşıyan çağrışımlarda bulunmuştur. Sanatın çağlar atlayan dili ile mitoloji geleceğe ve geçmişe yönelik yaşamları önümüze koymuştur. Bu bağlamda mitolojinin sanat üzerine yansıması ile yazılan bu makale, bir nitel araştırma yöntemi olan literatür tarama tekniği ile yapılmıştır. Mitolojik unsurları ile Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan Abidin Elderoğlu’nun on eseri bu makalede mitolojik unsurları ve renklerin dili açısından incelenerek yorumlanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Mit, Mitoloji, Sembol, Abidin Elderoğlu

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri