Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MİTOLOJİK SEMBOLLERİN ABİDİN ELDEROĞLU’NUN ESERLERİNE YANSIMASI

Mitler, ilkel medeniyetlerden günümüze kadar gelen her toplumdaki duygu ve düşüncelerin yansıtıldığı sembollerdir. Mitler çeşitli sembollerle çağımızda insanların iletişim kurabildiği her toplum açısından da farklı yorumların söz konusu olduğu anlatımlardır. Sanatsal açıdan bakıldığında mitler resim sanatının yapı taşlarını oluşturan ve kültürlerin yansıtılmasına da imkan sağlayan önemli enstrümanlar arasında yer almaktadır. Sanatın içine gizlenen mitsel ifadeler sanatın bakış açısını daha derine taşıyan çağrışımlarda bulunmuştur. Sanatın çağlar atlayan dili ile mitoloji geleceğe ve geçmişe yönelik yaşamları önümüze koymuştur. Bu bağlamda mitolojinin sanat üzerine yansıması ile yazılan bu makale, bir nitel araştırma yöntemi olan literatür tarama tekniği ile yapılmıştır. Mitolojik unsurları ile Türk resim sanatında önemli bir yere sahip olan Abidin Elderoğlu’nun on eseri bu makalede mitolojik unsurları ve renklerin dili açısından incelenerek yorumlanmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Mit, Mitoloji, Sembol, Abidin Elderoğlu

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri