Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Social Challenges Of Potters And Tanners Among The Yem People, Southwest Ethiopia

Bu kısa makalede, Etiyopya'nın güneybatı kesimindeki Yem halkı arasında meslek gruplarının (yani çömlekçi ve tabakçı) sosyal zorlukları hakkında yeni bir içgörü gölgelemesi amaçlanmıştır. Yem özel ilçesinde çömlekçi ve tabakçıların sosyal zorluklarını yeniden inşa etme sürecinde, yazar bölgeyi 2013 ve 2015 yıllarında iki kez ziyaret etmişti. Bu nedenle, Yem halkı arasındaki sosyal etkileşimlerin dinamikleri üzerine çalışma yaparken, yazar toplumdan gelen çömlekçi ve tabakçıların karşılaştığı sosyal zorlukları anlamak ve yeniden yapılandırmak için hem birincil hem de ikincil kaynakları incelemiştir. Görünüşe göre, yazarın çalışma alanına kişisel varlığı ve gözlemi, makalenin yeniden yapılandırılması sürecinde toplanan verilerin dengeli yorumlanmasına da yardımcı oldu. Çalışma sürecinde Fuga meslek gruplarının anıtsal zamandan beri kısıtlı bir bölgede Yem özel ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilmiştir. Marjinal olmayan toplulukla etkileşimlerinde fuga çömlekçi ve tabakçı, kilden yapılmış ev ekipmanı üreterek topluluğa mesleki becerileri konusunda yardımcı oldu. Görünüşe göre, aşırı ayrımcılık ve marjinalleşmenin varlığına rağmen, Yem özel bölgesindeki Fuga çömlekçi ve tabakçı topluluğa, erkeklerin sünnet edilmesi, mezar kazılması, cesetlerin mezarlıklara taşınması vb. sosyal olarak marjinalize edilmiş ve hor görülen fuga topluluğunun diğer Yem ile karşılıklı bağımlılığı. Çalışma ayrıca Yem halkı tarafından fuga topluluğunun uzun zamandır marjinalleşmesine katkıda bulunan unsurlar bulmaya çalışıyor. Görünüşe göre, Yem halkının mesleklerine göre sosyal tabakalaşması fuga çömlekçi, tabakçı ve avcı hakkında ayrıntılı olarak incelenirken.Keywords
Yem, Fuga, Çömlekçi, Tabakçı, Etiyopya, Marjinalleştirme

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri