Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Investigation Of Superstitious Belief Based Purchasing Behavior With The Perspective Of The Theory Of Planned Behavior: A Research On Young Consumers

Pazarlama literatüründe batıl inanışa dayalı tüketici davranışları etkileyen faktörleri inceleyen araştırmalar son derece azdır. Bu araştırmada, batıl inanışa dayalı tüketici davranışları öncelikle ilgili literatür yardımıyla incelenmektedir. Ardından batıl inanışa dayalı satın alma davranışını etkileyen faktörler, Planlı Davranış Teorisi’ne (PDT) dayalı olarak lisans öğrencilerinden elde edilen birincil veriler yardımıyla irdelenmektedir. Araştırma sonucunda PDT’nin batıl inanışa dayalı satın alma davranışını açıklamada kullanılabilecek bir teori olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre batıl inanışa dayalı satın alma niyeti, batıl inanışa dayalı satın alma niyetini etkilemektedir. Batıl inanışa dayalı satın alma niyeti ise, batıl inanışa dayalı satın almaya yönelik olumlu tutum başta olmak üzere algılanan kontrol ve göreli norm değişkenlerinden etkilenmektedir. Son olarak araştırma bulguları tartışılmakta ve işletmelere önerilerde bulunulmaktadır.Keywords
Batıl İnanış, Kültür, Satın Alma, Planlı Davranış Teorisi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri