Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Koronavirüs Sonrası Eğitim Uygulamaları: Öngörüler, Alternatifler

Bu araştırmanın amacı, Koronavirüs sorası eğitim uygulamalarının nasıl olacağına ilişkin öğretmenlerin; öngörülerini, önerdikleri alternatifleri, değişimin gerekçeleri ve alınması gereken tedbirlere dair görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Düzce ilinde değişik eğitim basamaklarında ve faklı branşlarda, Koronavirüs öncesi yüz yüze eğitime ve Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim sürecine katılmış olan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenler Koronavirüs süreci ile başlayan değişim sürecinin Koronavirüs sonrasında da devam edeceği ve kalıcı olacağı görüşündedirler. Eğitim uygulamalarındaki değişimin ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yönünde olacağını düşünen öğretmenler yüz yüze eğitime geri dönülse bile yine sosyal mesafe kurallarına uygun bir değişimin olacağını belirtmektedirler. Öğretmenler öğretim teknolojilerinin olanaklarından ve uzaktan eğitim imkanlarından aktif olarak yararlanılmasının yanısıra yüz yüze eğitimin olumlu yönlerinin sisteme entegre edilen yeni eğitsel uygulamaların oluşturulması gerektiğini savunmaktadırlar. Onlar değişimin amaçlı, sistemli ve koşullara uygun işlevsel olmasını önermektedirler. Öncelikle derslerin özellikleri; kuramsal, uygulamalı, deneysel olmanın yanısıra beceri kazandırmaya yönelik olan derslere göre de uygun eğitsel uygulamaların geliştirilmesinin önemini vurgulayan öğretmenler pedagojik ve teknolojik destekli konu alanı uygulamalarının verimli olacağı görüşündedirler. Öğretmenler koronavirüs sonrası eğitim uygulamalarında iki önemli alternatifi önermektedirler. Bunlardan ilki pedagojik özellik taşıyan, öğretim teknolojileri destekli eşzamanlı/senkron olarak gerçekleşen uzaktan eğitim uygulamalarıdır. Diğeri ise öğretim teknolojileri destekli, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanmış fiziki ortamlarda gerçekleşen yüz yüze eğitimdir.Keywords
Koronavirüs, eğitim, yüzyüze eğitim, uzaktan eğitim, Öğretim teknolojileri

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri