Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Öğrenilmiş Çaresizlik Sarmalı: Kız Öğrencilerin Olası Cam Tavan Algısı

Bu çalışmanın amacı daha önce sıklıkla üzerine araştırma yapılan cam tavanı tecrübe etmiş kişilerden ziyade henüz iş dünyasına giriş yapmamış genç kadınların potansiyel cam tavan algıları tespit edilmeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta .M.Y.O. iş hayatına girmemiş kadın öğrencileri oluşturmaktadır. Tesadüfî örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme ile Mayıs-Haziran 2016’da elden verilen anketler uygulanmıştır. Araştırmada 157 öğrenciden veri sağlanmış fakat 126 tanesi kullanılabilir bulunmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümlü anket kullanılmıştır; birinci bölümde öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır, ikinci bölümünde ise Karaca(2007)’nin “ben” ve “gelecek zaman” diline uyarlanan Cam Tavan Algısı ölçeği kullanılmıştır. Analizler sonucunda yaş değişkeni ile cam tavan algısı boyutları arasında herhangi anlamlı ilişki bulunmazken katılımcıların annelerinin özelliklerine ilişkin olan meslek ve eğitim gibi bağımsız değişkenlerle cam tavan algısının bazı alt boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bunlardan en öne çıkanlarından biri annenin eğitim düzeyi yükseldikçe evladı olarak katılımcının kadının çoklu rol üstlenebilme ve bunun cam tavana dönüşme riskine dair düşük ihtimalli bulma olasılığın arttığı görülmektedir. Anlamlı farklılık bulunan değişkenlerde annesi ev hanımı olan katılımcıların potansiyel cam tavan algılarının diğer gruplara göre daha şiddetli olduğudur. En belirgin farklılık cam tavanı kırabilmiş bir örneğe tanık olan katılımcılar yoğun olarak cam tavan algısında kendilerini daha güvende hissettikleri ve potansiyel cam tavanının bu katılımcılar için daha geçişken görüldüğü ifade edilerek yorumlanabilinir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Cam tavan, Öğrenilmiş çaresizlik, Olası cam tavan algısı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri