Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Mobil Reklam Kabulünde Etkili Olan Etmenlerin Tüketici Tutumu Üzerine Etkisi (Sütçü İmam Üniversitesi Örneği)

Teknolojik gelişmeler önüne geçilemez bir hızla evrilmektedir. Yaşadığımız dönemde bu hız baş döndürücü bir hal alarak gerçekleşmekte, kuşkusuz bunda rekabettin çok dinamik olmasının etkisi bulunmaktadır. Dünya artık daha dijital ve daha mobil bir duruma gelmiştir. Bu durumun en yaygın kullanım araçlarından biri olan cep telefonlarının hayatımızdaki yeri her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Daha akıllı hale gelen mobil telefonlar yalnızca bir iletişim aracı olmaktan ziyade içinde yaşadığımız gerçek ve sanal dünyaya erişimimizi sağlayan önemli bir aygıt olmuştur. İşletmeler insanların hayatların da  bu kadar önemli bir yer tutan ve her an yanında taşıdıkları bu sanal dünya da kendilerini konumlandırma fırsatını kaçırmamışlardır. Bu açıdan bakıldığında insanların mobil reklamlara karşı sergiledikleri davranış büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada öncelikle mobil pazarlama ve mobil reklam kavramsal olarak incelenmiş ve konu ile ilgili yazında yer alan çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca, tüketicilerin mobil reklamları kabulünü etkileyen etmenler ile tutum arasındaki ilişki ve etkileşim incelenmiştir. Bu amaçla oluşturulan anket formu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademik ve idari personellerine uygulanarak elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; mobil reklamların kabulünü etkileyen bazı etmenler ve tutum açısından katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumuna göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilirken, gelir düzeyine göre herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Ayrıca mobil reklam kabulünü etkileyen etmenlerden olan güven, fayda ve kontrol algısı ile tutum arasında anlamlı bir ilişki ve etkinin olduğu tespit edilirken, özveri algısı ile tutum arasında herhangi bir ilişki ve etki bulunamamıştır.Keywords
Mobil reklamcılık, Tutum, İstatistiksel analiz ve uygulamalar

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri