Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Araç İlçe Merkezinde İşlenen Suçların Coğrafi Dağılışı Ve Genel Özellikleri

Günümüz toplumsal düzenin işleyişinde en büyük sorunlarından bir tanesini de suç olayları oluşturmaktadır. Suç olgusu birçok değişken faktör altında meydana gelmekte. Dolayısıyla bu konu birçok bilim dalının ilgisini çekmektedir. Ancak mekânda sosyo-ekonomik faaliyetlerinde etkisiyle ortaya çıkması ve dağılışı yapılabilmesi yönüyle suç, coğrafyanın da araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu araştırma Ülkemizde yapılan suç coğrafyası çalışmalarında elde edilen birtakım genellemelerin dışındaki bazı tespitleri ortaya koyması bakımından önemlidir. Suç coğrafyası çalışmalarında, genel bir hipotez olarak nüfusun fazla olduğu yerleşim birimlerinde suç sayısı da fazladır yaklaşımı hâkimdir. Ancak, bu çalışmada elde edilen farklı bulguların alan yazına önemli bir katkı sunacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, Araç İlçe Merkezi’nde 2016-2018 yılları arasındaki suçların zaman ve mekândaki dağılışı yapılarak bu dağılış üzerine etki eden coğrafi faktörler üzerinde durulmuştur. Çalışmada ayrıca, İlçe Merkezindeki suçlar genel suç sayıları üzerinden değerlendirilerek suç coğrafyası kapsamında genel çalışma özelliği gösteren bir anlayışla değerlendirilmiştir. Yörede elde edilen veriler neticesinde suçun mahalle bazında dağılış haritaları elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, yörede suçun günlük ve haftalık dağılımları için grafikler hazırlanmış ve haritalar eşliğinde çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mekânın suça kaynaklık eden çekici ve sıcak noktaları tespit edilerek anlamlı verilere ulaşılmıştır. Bu veriler neticesinde inceleme sahası olan Araç İlçe Merkezi’nde suç olaylarının genel özellikleri ve sebepleri, coğrafi bakış açısıyla değerlendirilip suçun önlenmesi ya da azaltılmasına yönelik bazı tespit ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Suç ve Coğrafya, Suçun mekânsal dağılışı, Araç İlçe Merkezi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri