Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Yardımcı Ders Kitabı Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ders kitapları öğrencilerin neleri öğrenmesi gerektiğini, öğretmenlerin ise neleri öğretmesi gerektiğini önemli ölçüde etkileyen kaynaklardır. Ders kitaplarının nitelikli olması eğitim ve öğretimin kalitesini artırır. Ders kitaplarının açık, anlaşılır, gerçeğe uygun, sürükleyici ve bütüncül özelliklere sahip olması gerekir. Ülkemizde ders kitapları öğrencilere ücretsiz verilmektedir. Mevcut durumda çoğu öğretmen velilerden yardımcı ders kitapları almasını istemektedir. Hatta bazı öğretmenler tüm konuları yardımcı ders kitaplarından öğretmektedir. Çoğu veli bu durumdan duydukları rahatsızlıkları dile getirmektedirler. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin, yardımcı ders kitabı kullanımına ilişkin görüşleri değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Bartın ili Merkez ilçesinde bulunan 60 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların seçiminde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi, zaman ve maliyet açısından sıkıntılı olan durumlarda araştırmaya hız ve pratiklik kazandırması açısından elverişlidir. Bu örnekleme yönteminde araştırmacıya yakın olan ve kolay ulaşılabilen kişiler seçilmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel model kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmenlere yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.  Verilerin analizinde istatiksel işlemlerden yüzde değeri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin çoğunluğu yardımcı ders kitabı kullandıklarını, yardımcı ders kitaplarının içerik olarak ücretsiz ders kitaplarından daha zengin olduklarını, yardımcı ders kitaplarını öğrencileri sınava hazırlama konusunda daha nitelikli bulduklarını, yardımcı ders kullanımını gerekli bulduklarını, yardımcı ders kitaplarını tasarım açısından ücretsiz ders kitaplarından daha nitelikli bulduklarını ifade etmişlerdir.Keywords
Yardımcı Ders Kitabı, Ders Kitabı, Sınıf Öğretmenleri

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri