Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Eril Tahakküm Ve Hegemonik Erkeklik Örneği: Fatih’in Fedaisi Kara Murat

Pierre Bourdieu’nun eril tahakküm kavramıyla R.W. Connell’in hegemonik erkeklik üzerine yapmış olduğu tartışmalar bu çalışmanın teorik güzergâhını oluşturmaktadır. Çalışmanın çıkış noktası olan eril tahakküm ve hegemonik erkeklik, bünyesinde erkek merkezli toplum, beden nosyonu, itaat-tahakküm ilişkisi, eril ve dişil bedenler, üretim ve yeniden üretim koşullarıyla, habitus, sembolik şiddet ve patriarşi gibi diğer kavramları da barındırmaktadır. Bu doğrultuda bahsi geçen kavramlar, 1970’li yıllarda milliyetçi kodların güçlü bir şekilde tezahür edildiği Fatih’in Fedaisi Kara Murat çizgi romanı merkeze alınarak incelenecektir. Kavramlar ve kahraman arasındaki bağ, dönem içerisinde yayınlanan çizgi roman, kahramanın yaratıcılarının söylemleri ve literatür taraması dikkate alınarak yapılacaktır. Bu minvalde ilk olarak Türkiye’de çizgi romanların gelişim süreci ele alınacaktır. Ardından Kara Murat çizgi romanının tarihsel serüveni tartışılacaktır ve erkek merkezli bir toplumun hikâyesi olan Kara Murat çizgi romanı analiz edilecektir. Çizgi roman kahramanı Kara Murat’ın dilsel pratikleri ve kültürel yatkınlıkları temel alınarak eleştirel bir yaklaşımla eril tahakküm ve hegemonik erkeklik kavramlarının izi sürülecektir.Keywords
Bourdieu, Connell, Eril Tahakküm, Hegemonik Erkeklik, Kara Murat.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri