Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İlk Orta Ve Lise Yöneticilerinin Yönetimde Etkililik Düzeylerinin Öğretmen Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi (Van İli Örneği)

Bu araştırmada, ilkokul, ortaokul ve lise yöneticilerinin yönetimde etkililik düzeyleri konusunda öğretmen görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada “eğitim yöneticilerinin sahip olmaları gereken yeterlikler” konusunda geliştirilen toplamda 66 maddelik anket uygulanmıştır. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmanın çalışma evreni, Van il merkezinde bulunan 2017–2018 öğretim yılı itibariyle 79 ilkokul, 80 ortaokul ve 35 liseden görev yapan 3742 öğretmenden oluşmaktadır. Van il merkezinde bulunan toplam 194 okuldan, Random yöntemiyle seçilen; 10 ilkokul, 10 ortaokul ve 10 lise olarak toplamda 30 okulda görev yapan toplamda 450 öğretmen örneklem olarak alınmış ve anket uygulanmıştır. Araştırmanın analizi SPSS 18,00 istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda, okul yöneticilerinin; insanlarla iletişim kurma ve etkili biçimde çalışmaları ile deneyimlerini paylaşmada yeterli, ödül verme ve farklı görüşlere saygılı olmada kısmen yeterli, okul işlerini düzenli yürütmede çok yeterli, mezunları izlemede yetersiz oldukları gösterdiği gibi bulgulara ulaşılmıştır.Keywords
Etkililik, Yönetsel Etkililik, Yönetici

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Ankara/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri