Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye'de Kapatılmış Küçük İlçe Ceza İnfaz Kurumlarının Değerlendirilmesi

Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü’nün 2006 yılından itibaren başladığı çalışmalar ile Adalet Bakanlığı’nın 2010 yılı faaliyet raporlarında da belirttiği üzere; uluslararası normlara uymadığı, fiziksel şartları ve kapasiteleri kısıtlı olduğu için eğitim ve iyileştirmenin uygun şekilde yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumlarının kapatılması gerektiğine karar verilmiştir. Fakat henüz yapısal ömürlerini tamamlamamış ve bakımsız olsa da sağlam bir durumda olan bu binaların kullanılmaması; ekonomik olarak fayda sağlanabilecekken, çürümeye ve yıkılmaya mahkûm edilmiş birçok binanın varlığına neden olmuştur. Ayrıca bu binalar, atıl ve bakımsız bir durumda oldukları için hem çeşitli yaralanmalara neden olmaları mümkündür hem de istenmeyen kullanıcılar tarafından işgal edilmeleri nedeniyle tehlike yaratmaktadırlar. Kapatılıp boşaltıldıktan sonra tekrar işlev verilmeyip kaybedilmeye, atıl hale dönüşmeye mahkum bırakılan cezaevlerinin sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu da yapılan çalışma ve girişimlerin yetersiz kaldığını göstermektedir. Çalışmanın amacı, ekonomik ömürlerini tamamlamamış, sağlam halde olan fakat kapatılmış ve atıl hale dönüşmesine sebep olunmuş veya henüz atıl hale dönüşmeden değerlendirilme şansı olan cezaevi yapılarına, gelecekte yeniden işlevlendirilmeleri için dikkat çekip farkındalık yaratmaktır. Bu çalışma, Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı faaliyet raporları, internet üzerinden haberlerine ulaşılabilen cezaevlerinin bilgileri ve literatür taramalarından elde edilen veriler ışığında yapılmıştır. Adalet Bakanlığı’nın 2006-2018 yılları arası yıllık yayımlanan faaliyet raporlarında, o yılda kapatılmış cezaevlerinin sayısı, ismi, tipolojisi, türü, bulunduğu yer bilgileri yer almaktadır. Faaliyet raporlarından yararlanılarak oluşturulan tabloda, kapatılan cezaevlerinin toplam sayısı, hangi tipteki cezaevlerinin hangi yılda kapatıldığı, ayrıca hangi ilde ve coğrafi bölgede oldukları belirlenmiştir. Elde edilen tüm veriler ışığında analizler yapılarak istatistiksel çıkarımlar yapılmıştır. Ayrıca kapatılmış olan cezaevlerinin mevcut durumları da haberlerden elde edilen veriler ışığında değerlendirilmiştir.Keywords
Cezaevi, Hapishane, Yeniden işlevlendirme, Bina ömrü, Sürdürülebilirlik

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri