Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Klasik (Geleneksel) Yönetim Kuramlarında Kapitalizm Etkisi

Yönetim ve organizasyon etkinliklerinde insanların belirlenmiş amaçlara doğru yöneltilmesi, iş birliği sergilenmesi, uyum hedeflenmesi, birlikte başarıma ulaşılması önemlidir. İlk insandan bu yana bu yöndeki etkinlikler bir bilgi birikimi oluşturmuştur. Gerek yönetim gerekse organizasyon düşüncesinin gelişimine yönelik geliştirilen teori, yaklaşım veya kuramsal çalışmalar genelde dört ayrı başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar; “Klasik (Geleneksel), Neo-Klasik (Beşerî İlişkiler), Modern (Sistemler ve Durumsallık) ve Post-Modern (Yeni ve Güncel)” kuramlar şeklindeki sınıflamadır. Bu çalışma kapitalizmin, yönetim ve örgüt alanındaki kuramsal yapılanmayı direkt veya dolaylı yoldan etkilediği düşüncesinden hareketle hazırlanmıştır. Özelde Klasik Yönetim Kuramları değerlendirilmiştir. Yani Neo-Klasik, Modern ve Post-Modern dönemler çalışma kapsamına alınmamıştır. Klasik kuramlar ilk bölümün konusu olmuştur. Burada, öncülüğünü Frederick Winslow Taylor’un yaptığı “Bilimsel Yönetim”, Henri Fayol’un öncülüğünde geliştirilen “Yönetim Süreci” ve nihayet Max Weber tarafından öne sürülen “Bürokrasi” kuramları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde kapitalist düşünce özlü biçimde açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise kapitalizmin bu kuramlar üzerindeki etkisi üzerinde durulmuştur. Çalışma, genel değerlendirme ve sonuç ile bitirilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Klasik (Geleneksel) Yönetim Kuramları, Kapitalizm, Bilimsel Yönetim Kuramı, Yönetim Süreci Kuramı, Bürokrasi Kuramı

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri