Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu (TCK M. 136)

Belirli bir kişiye ait olan ve o kişiyi belirlenebilir kılan bilgiler kişisel verilerdir. Kişisel veriler, kişiye özgüdür ve kişinin özel hayatının bir unsurudur. Kişisel verilerin, ilgili kişinin rızası veya isteği olmaksızın ele geçirilmesi, başkalarına verilmesi veya yayılması kişinin özel hayatına dair bilgilerin ifşa olması demektir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinde düzenlenen, kişinin en temel haklarından olan özel hayatın gizliliğine saldırı demektir. Çağımızın şartları da bu denli önemli olan kişisel verilerin daha hassas bir şekilde korunmasını gerektirmektedir. TCK m. 136’da düzenlenen “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu ile korunması amaçlanan hukuki değer de özel hayatın kişisel veriler ile ilgili olan kısmıdır. Çalışmamızda mezkûr suçu, suç inceleme metoduna uygun olarak inceleyeceğiz; suçun nitelikli hâllerine, özel görünüş şekillerine ve muhakemesine değineceğiz.Keywords
Kişisel veri, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri