Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Fen Bilimleri Dersinde Teknoloji Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Bu çalışmanın amacı ortaokul 8. sınıflarda fen bilimleri dersinde teknoloji kullanımının derse olan etkisinin öğrenci görüşlerine bağlı olarak belirlenmesidir. Özel durum yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan sekiz temel sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle toplanmıştır. Veriler gerekli indirgemeler yapıldıktan sonra tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler neticesinde öğrencilerin derslerde teknoloji kullanımına olumlu baktıkları, ders anlatımında öğretmenlerin teknolojiden yararlandığı ve yararlanmaya devam etmesi gerektiği tespit edilmiştir. Ancak konular anlatılırken deneylere daha fazla yer verilmesi gerektiği ve uygulamalı ders işlenmesi arzusu da öğrencilerle yapılan mülakat sonucunda tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda, okulların laboratuvar malzemeleri eksikliklerinin giderilmesi, öğrencilerle uygulamalı eğitim yapılması ve drama (canlandırma) yöntemlerinden faydalanılması gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Fen bilimleri dersi, öğrenci görüşleri, teknoloji kullanımı, teknolojik araçlar

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri